Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podle článku 28 odst. 3 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") (dále jen "Souhlas")

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností DUBTOUR, sro, se sídlem Karpatská 28, 811 08 Bratislava, IČO: 44852568, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vl. č .: 59869 / B (dále jen "Provozovatel") a to:

  • v rozsahu: e-mailová adresa,
  • pro účel: přímý marketing Provozovatele - zasílání akcí, novinek a zajímavostí,
  • po dobu 10 let.

Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma / ý, že poskytnuté osobní údaje Provozovatel zpracovává pouze na základě tohoto Souhlasu. Nemám žádnou povinnost jejich Provozovateli poskytnout a tento Souhlas mám právo kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze Souhlasu před jeho odvoláním. Pokud tento Souhlas odvolám, me takto poskytnuté osobní údaje musí Provozovatel bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat, pokud na jejich následné zpracování nemá jiný právní základ. V souvislosti s neposkytnutím nebo odvoláním tohoto Souhlasu mi nemůže hrozit žádná újma.

Zároveň prohlašuji, že jsem byl jako Dotčená Osoba poučen o svých právech a dalších informacích ve smyslu Článku 13 GDPR ve spojení s články 15 - 22 GDPR.

Poučení o vašich právech a jiných skutečnostech

  • Poskytnuté osobní údaje zpracováváme prostřednictvím Zprostředkovatele.
  • Poskytnuté osobní údaje nebudeme poskytovat dalším příjemcům.
  • Poskytnuté osobní údaje nebudeme poskytovat do země mimo EHS a / nebo poskytovat mezinárodní organizaci.
  • Máte právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, které můžete nejlépe realizovat prostřednictvím písemné žádosti na emailovou adresu Odpovědné Osoby, uvedenou v záhlaví tohoto Souhlasu.
  • Máte právo žádat o opravu nebo omezení zpracování poskytnutých osobních údajů, zejména pokud jsou podle vás zpracovávány nesprávně.
  • Máte právo vyžádat si poskytnuté osobní údaje pro přenos k jinému provozovateli nebo můžete o takový přenos požádat přímo nás.
  • Máte právo žádat o výmaz svých osobních údajů, které jste nám poskytli.
Vaše práva mohou být omezeny relevantním právem EU nebo Členského Státu.
Žádosti o výkon vašich práv prosím zasílejte z poskytnuté e-mailové adresy.
Ochranu svých práv lze realizovat i prostřednictvím stížnosti adresované Úřadu proochranu osobních údajů České republiky. Pro více informací navštivte www.uoou.sk .

Mohlo by vás zajímat

Počasí v Emirátech Počasí v Emirátech
Jaké je počasí v Dubaji? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat do Emirátů?
Počasí na Maledivách Počasí na Maledivách
Jaké je počasí na Maledivách? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat na Maledivy?
Počasí na Mauriciu Počasí na Mauriciu
Jaké je počasí na Mauriciu? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat na Mauricius?
Počasí na Seychelách Počasí na Seychelách
Jaké je počasí na Seychelách? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat na Seychely?
Ramadán Ramadán
Co je Ramadán? Ovlivní Vás během dovolené?
Garanční list Garanční list
GDPR - ochrana osobních údajů GDPR - ochrana osobních údajů
FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky
Všeobecné smluvní podmínky (zajazd) Všeobecné smluvní podmínky (zajazd)
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných DUBTOUR, s.r.o.
Reklamační řád Reklamační řád
Reklamační řád cestovní kanceláře DUBTOUR, sro
Všeobecné smluvní podmínky (ubytovanie) Všeobecné smluvní podmínky (ubytovanie)
Všeobecné zmluvné podmienky sprostredkovania jednotlivých služieb cestovného ruchu
Cookies Cookies
Atlantis The Palm 5* Ikonický hotel Užijte si světové atrakce v Atlantis The Palm 5* za exkluzivní ceny Více informací
nahoru
OK
Načítáva se článek...
PAGE_IS_OK